KNJIGA UMRLIH IZ MIŠA

Share Button

Umrli iz našeg sela kroz 2017. godinu

  1. STIPO BATINIĆ 1940.
  2. FRANJKA KLIŠANIN 1938.
  3. IVAN MILOLOŽA 1929.
  4. MARA PUĐA 1939.
  5. JANDRE MILOLOŽA 1929.
  6. IVAN IVIĆ KULIŠ 1950
  7. JANJA PAVLINOVIĆ 1948.
  8. ANTE ŠUĆA 1942.
  9. IVA PAVLINOVIĆ 1935
  10. JANDRE MILOLOŽA 1941

 

U Zagrebu je umro i pokopan NIKOLA MILOLOŽA + Martina 1962

 

 

 

Pokoj vječni daruj njima Gospodine!

Share Button

Comments are closed