UMRLI PROTEKLIH GODINA

Share Button

Ovdje su upisani svi umrli iz našeg sela od 2007. godine do danas. Također su upisani i svi oni koji su iz našeg sela, ali su odselili ili umrli i pokopani negdje drugdje, te nam javili E-mailom o smrti i pokopu. Neka počivaju u miru Božjemu.

 

Umrli iz našeg sela kroz 2017. godinu

  1. STIPO BATINIĆ 1940.
  2. FRANJKA KLIŠANIN 1938.
  3. IVAN MILOLOŽA 1929.
  4. MARA PUĐA 1939.
  5. JANDRE MILOLOŽA 1929.
  6. IVAN IVIĆ KULIŠ 1950
  7. JANJA PAVLINOVIĆ 1948.
  8. ANTE ŠUĆA 1942.
  9. IVA PAVLINOVIĆ 1935
  10. JANDRE MILOLOŽA 1941

 

U Zagrebu je umro i pokopan NIKOLA MILOLOŽA + Martina 1962

 

Umrli u 2016. godini

1) IVA MIHALJEVIĆ 1929.

2) LjUBO KULIŠ 1939.

3) ZDRAVKO BATINIĆ 1962.

4) RUŽA PAVLINOVIĆ 1930.

5) IVAN KULIŠ 1948.

6) PERE KLIŠANIN 1956.

7) TADIJA KLIŠANIN 1933.

8) MIRKO MILOLOŽA 1933.

9) GROZDA MILOLOŽA 1942.

 

Umrli i pokopani u drugim mjestima

1) BOŽO MILOLOŽA – Božurac 1935. (Umro i pokopan u Vrbovcu)

2) IVAN BILIĆ – Ikiša 1939. (Umro i pokopan u Trogiru)

3) IVAN KLIŠANIN 1940. (Umro i pokopan u Vrbovcu)

 

Umrli u 2015. godini

 

JELA PAVLINOVIĆ (Doljanka) – 1928. 

NIKO KLIŠANIN (Nikola) – 1952. 

ANICA KULIŠ (Sabrina) –

STIPO MILOLOŽA (pok. Ivana) -1954 

TOMO PAVLINOVIĆ -1930.

ANICA BATINIĆ (Šuća) – 1915.

MATE KLIŠANIN (Ćelo) – 1943 

 

Umrli u 2014. godini 

 

DRAGOJKA KLIŠANIN (Draga) r. Brešić – 1933

KATA ŠUĆA (Kaja) – 1924

IVA BATINIĆ (Sliškuša) – 1919

MARIJA KLIŠANIN (Mara) – 1935

ANTE-JOZO PAVLINOVIĆ (Begov) – 1952

ANĐA MILOLOŽA (Beguša) -1938

ANĐA PAVLINOVIĆ – 1927

ANTE MILOLOŽA (Antiša) – 1934

 

U Novskoj umro i pokopan

IVAN KLIŠANIN –

 

Umrli u 2013. godini 

 

MATIJA PAVLOVIĆ (Giga) – 1912.

RUŽA KULIŠ (Gara) – 1931.

ANĐA KULIŠ (Antunuša) – 1918.

ZORAN MILOLOŽA 1968.

IVA PAVLOVIĆ (Ivanka) 1937.

JOZO PAVLINOVIĆ (Joško) 1935.

PERE ŽIVKO (Akija)- 1942.

ILIJA MILOLOŽA (Ile) – 1940.

MARTINA KLIŠANIN – 1995.

GRGO PAVLINOVIĆ – 1928.

 

U Zagrebu umro i pokopan IVAN PAVLINOVIĆ (Bukara) – 1954

U Kaštel Starom umro i pokopan DRAGUTIN PAVLINOVIĆ – 1936.

U Livnu (Žabljak) umro, a u našoj župi pokopan PETAR MIHALJEVIĆ -1949

 

Umrli u 2012. godini 

 

ALOJZIJE KULIŠ – 1934.

NIKO PAVLINOVIĆ – 1929.

IVKA KLIŠANIN (Bosa) – 1946

ANTE KULIŠ (Nikolin) – 1925

MATIJA PAVLINOVIĆ (Maca) – 1912

STIPE PUĐA (Lotro) – 1961

NIKO PUĐA – 1947

TOME PUĐA – 1948

 

U Ontario Canada preminuo Mate Batinić – 1938

U Zagrebu preminuo i pokopan Mirko Pavlinović 1971

 

Umrli 2011. godine

 

MIRKO ŠUĆA (Mića) – 1957.

JOZO KULIŠ (Josko) – 1933.

DRAGOJKA PAVLINOVIĆ (ž.Mirkičina)- 1932.

MATO KLIŠANIN (Matiša) – 1937.

KAJA PAVLOVIĆ r.Batinić – 1943.

MARKO KULIŠ  (Đogin) – 1935.

IVA KULIŠ (ž.Perina) – 1935.

PERE KULIŠ – 1929.

ANICA KULIŠ (Madžarka) – 1926.

ANTE PUĐA (Antiša) – 1932

BRANKA KLIŠANIN r.Šeremet – 1954

ANTE KULIŠ (Malika) – 1938

 

Umrli 2010. godine

 

NIKO PAVLINOVIĆ – 1977

MARA BATINIĆ – 1931

MILKA MIHALJEVIĆ – 1948

MILKA KLIŠANIN (Doljanka) – 1927

IVAN KLIŠANIN (Ivić) – 1935

STANKO MILOLOŽA – 1959

PAVO MIHALJEVIĆ – 1925

BRANKO MILOLOŽA (Čovo) – 1967

 

Umrli 2009. godine

 

GORDANA PAVLINOVIĆ  – 1956

MIRKO PAVLINOVIĆ (Mirkica) – 1930

PERE PAVLINOVIĆ – 1949

MATE PUĐA (Matan) – 1942

ANĐA MILOLOŽA (Tetića) – 1933

ANICA PAVLINOVIĆ (Mijaljuša) – 1928

MARA PUĐA (Maruka) – 1931

ANICA KLIŠANIN (Anka) – 1932

JANJA PUĐA – 1919

Gojka Bilić – 1934

Šimun Miloloža – 1945  (Pokopan u Beču)

RUŽA PAVLINOVIĆ – 1930

 

Umrli 2008. godine

 

MIRKO MILOLOŽA – 1921

STANA PUĐA (Veluša) – 1913

IVKA PUĐA (Gara) – 1927

JASNA MILOLOŽA – 1965

IVAN PAVLINOVIĆ – 1933

FINKA MILOLOŽA – 1936

LUCA MILOLOŽA – 1933

ANTE PAVLOVIĆ – 1948

JOZO JANDRIJEVIĆ – 1935

MIRKO KULIŠ – 1935

 

Umrli 2007.godine

 

TOME ŠUĆA

STANA KULIŠ

LJUBA PAVLINOVIĆ

MATE PAVLINOVIĆ (Mrkin)

 

Pokoj vječni daruj njima Gospodine!

 

 

Share Button

Comments are closed.