ZNAČAJKE IZ POVIJESTI PODHUMSKE ŽUPE

Svako mjesto ima i bilježi svoje značajne događaje u povijesti što označa jedan slijed života, životnih i kulturnih prilika taoga mjesta.

DONOSIMO NEKOLIKO ZNAČAJNIJIH DOGAĐAJA IZ POVIJESTI PODHUMSKE ŽUPE

1235. (1241.) god. –  Prvi put u povijesnim vrelima spominje se ime Podhum

1400. godine –  Darovnica bosanskoga kralja Stjepana Ostoje (1395-1423) prvi put  spominje imena sela
Miši («Miss»), Vržerale («Vražerac») i Rešetarica («Zabrdje»)

1723. godine   –  Selo Miši spominje se kao prvo sjedište prostrane livanjske župe

1746. godine   –  Sjedište župe za cijelo Livanjsko polje preneseno iz Miša u Vidoše

1882. godine   –  Gradi se stara crkva u Podhumu

1909. godine   –  Podhum proglašen samostalnom kapelanijom župe Vidoši: gradi se prvi  župni
stan (kapela)

1928. godine   –  Podhum počeo voditi vlastite matice; sagrađena zavjetna crkvica  Sv. Ilije na Rešetarici

1935. godine   –  Podhum i pravno proglašen župom

1965. godine   –  Započeta gradnja današnje župske crkve

1966. godine – na poziv župnika fra Miroslava Vrgoča započinje djelovanje Školskih sestara franjevki
Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije u župi Podhum.

1968. godine   –  Donijeta odluka o «izvlašćenju polja» – Buškog Blata; započele najmasovnije migracije
domaćega puka iz ovih krajeva, u novijoj povijesti;

1969. godine  –  započeta izgradnja druge župske kuće.

1970. godine   –  Dovršena (druga) župna kuća

1973. godine   –  Započela obnova zavjetne crkvice Sv. Ilije na Rešetarici

1974. godine   –  Otvoreno akumulacijsko jezero «Buško Blato» – najveće u Evropi!

1987. godine   –  Na Rešetarici otkriveni temelji starokršćanske bazilike iz IV. stoljeća

1988. godine   –  Obnavljaju se grobaljske kapelice na «Kliškom» groblju u Mišima i «Selimovcu» 

1988. godine –   Na župnu Crkvu postavljen bakreni krov 

1993. godine   –  započela izgradnja i treće, najnovije, župne kuće

1994. godine   –  Dovršena najnovija župna kuća

2000. godine   –  Završena gospodarska kuća uz župnu kuću

2003. godine   –  Obnovljeno i završeno fugiranje kamena na župskoj crkvi

2004. godine   –  Zavjetna crkvica Sv. Ilije na Rešetarici u potpunosti obnovljena

2005. godine  –  U Vržeralima puštena rasvjeta

2009. godine  –  Obnovljena unutrašnjost župne crkve

2010. godine –  Postavljen i blagoslovljen kip sv. Ive na Svekar vodi u Mišima

2010. godine –  U Mišima blagoslovljena prva mrtvačnica u župi Podhum

2011. godine – Postavljen kip Sv. Alojzija Stepinca ispred Kliškog groblja u Mišima

2012. godine  –  “29. travnja”, Posvećena i blagoslovljena župna crkva

2012. godine  . U Mišima puštena rasvjeta

2014. godine  – U Golinjevu puštena rasvjeta

2017. godine – U Podgradini puštena rasvjeta

2017. godine – Biskup Komarica posvetio je banjolučku biskupiju kao i sve župe u biskupiji Bezgrešnom
Srcu Marijinu i kip Gospe Fatimske obilazeći sve župe došao je čašćen je i u našoj župi
gdje je napravljena posveta župe Bezgrešnom Srcu Marijinu.

2018. godine – Obnovljena kapelica u Kliškom groblju u Mišima

2019. godine – Biskup Komarica posvetio je Banjolučku biskupiju kao i našu župu Milosrdnom Isusu (od
tada se slika Milosrdnog Isusa nalazi se u našoj župnoj crkvi).

2021. godine – Postavljen kip Sv. Ivana Pavla ll u našu župnu Crkvu.