UMRLI PROTEKLIH GODINA

Ovdje su upisani svi umrli iz našeg sela od 2007. godine do danas. Također su upisani i svi oni koji su iz našeg sela, ali su odselili ili umrli i pokopani negdje drugdje, te nam javili E-mailom o smrti i pokopu. Neka počivaju u miru Božjemu.

Umrli iz našeg sela kroz 2023. godinu .

.

 1. MARKO KLIŠANIN pok. Mije – 1937.
 2. ILINKA PAVLINOVIĆ – GARA – 1942.
 3. MATE ŠUĆA – 1959
 4. SLAVKO KULIŠ – 1940
 5. ANITA MILOLOŽA – 1990.
 6. NIKO KULIŠ – ĆUĆA – 1961.

.

MIŠANI UMRLI I POKOPANI U DRUGIM MJESTIMA

.

U Trogiru umro i pokopan MATE BILIĆ – MATIŠA 1935.
U Osijeku umro, pokopan u Đakovu Vlč. ANTO PAVLOVIĆ
U Zagrebu umrla i pokopana KATARINA PAVLINOVIĆ – 1974.

Umrli iz našeg sela kroz 2022. godinu .

 1. JANDRE KLIŠANIN (Duje) – 1938,
 2. ANĐA KULIŠ (Gara) – 1935 
 3. ANTE PAVLINOVIĆ – 1949.
 4. STIPE MILOLOŽA – 1952. Kosin
 5. IVA KLIŠANIN – PADRUŠA – 1927.
 6. ANICA PAVLOVIĆ – ŠIMA -1940.
 7. LJUBO KLIŠANIN . 1941.
 8. STIPE KLIŠANIN – 1947. Mića
 9. MATE MILOLOŽA – 1935. Vidov
 10. JANDRE PAVLINOVIĆ – 1932.
 11. ANTE PAVLINOVIĆ – Gale – 1962.
 12. IVA KULIŠ – VELUŠA – 1933.

Iz Bilog Polja preminuo je Ivan Miloloža – 1998. pokopan u Kliško groblje u Mišima

 

Umrli iz našeg sela kroz 2021. godinu

 

 1. MARA ŠUĆA 1933.
 2. LJUBO ŠUĆA (Šule) – 1942.
 3. IVA MILOLOŽA (Beguša) – 1936.
 4. MARA BATINIĆ (Ćuruša) -1925.
 5. ANĐA SUČIĆ 1923
 6. PAVE (DRAGUTIN) PAVLINOVIĆ 1941
 7. MILA JANDRIJEVIĆ + DAVIDA 1938.
 8. MARA BATINIĆ (Pavuša) – 1925.
 9. ANĐA JANDRIJEVIĆ + FRANE – 1940
 10. RUŽA BATINIĆ – 1931.
 11. U Sibinju umro i pokopan ANTO BATINIĆ u 62.godini života
 12. U Osijeku umro i pokopan JOZO MILILOŽA -TETIĆA u 63.godini života

 

Umrli iz našeg sela kroz 2020. godinu

 1. STIPE BATINIĆ – 1946.
 2. ANICA PAVLINOVIĆ – 1932.
 3. KAJA MILOLOŽA 1946.
 4. IVAN MILOLOŽA 1947.
 5. DANE ČELAR 1938.
 6. PAVE PAVLINOVIĆ + Bože 1956.
 7. DRAGOJA JANDRIJEVIĆ – 1949
 8. ANĐA BATINIĆ – 1943

U Sesvetama je umro i pokopan Bruno Bilić + Dane 1940.

Umrli iz našeg sela kroz 2019. godinu

 1. ZORKA KLIŠANIN – 1938. – Zora
 2. FRANO KLIŠANIN – 1928
 3. LJUBICA ŠARIĆ MILOLOŽA – 1932.
 4. STIPE MILOLOŽA (LUCKA) – 1958.
 5. MARTIN PAVLOVIĆ – 1946.
 6. EMILIJA MILOLOŽA -1943 
 7. ANICA KULIŠ (VESELKA) – 1941. 
 8. ABRAM MILOLOŽA -1949.

Umrli iz našeg sela kroz 2018. godinu

 1. STIPE PUĐA 1998. 
 2. MARA JANDRIJEVIĆ 1927.
 3. LJUBO KLIŠANIN – TITAŠ 1942.
 4. ANĐA VODOPIJA 1948.
 5. JELA MILOLOŽA 1933.
 6. KAJA KLIŠANIN – Škajka 1935.
 7. MILKA (MILA) PAVLINOVIĆ – Kulišuša 1920.
 8. STIPE KLIŠANIN (Prpić) – 1944
 9. ANICA KLIŠANIN (Kontuša) – 1926.
 10. CELA MIHALJEVIĆ -1932
 11. RUŽA PUĐA – 1942
 12. RUŽA PUĐA – 1936 – Klišanka
 13. ZORKA PAVLINOVIĆ – 1958 – Zora

 

Umrli iz našeg sela kroz 2017. godinu

 1. STIPO BATINIĆ 1940.
 2. FRANJKA KLIŠANIN 1938.
 3. IVAN MILOLOŽA 1929.
 4. MARA PUĐA 1939.
 5. JANDRE MILOLOŽA 1929.
 6. IVAN IVIĆ KULIŠ 1950
 7. JANJA PAVLINOVIĆ 1948.
 8. ANTE ŠUĆA 1942.
 9. IVA PAVLINOVIĆ 1935
 10. JANDRE MILOLOŽA 1941

 

U Zagrebu je umro i pokopan NIKOLA MILOLOŽA + Martina 1962

 

Umrli u 2016. godini

1) IVA MIHALJEVIĆ 1929.

2) LjUBO KULIŠ 1939.

3) ZDRAVKO BATINIĆ 1962.

4) RUŽA PAVLINOVIĆ 1930.

5) IVAN KULIŠ 1948.

6) PERE KLIŠANIN 1956.

7) TADIJA KLIŠANIN 1933.

8) MIRKO MILOLOŽA 1933.

9) GROZDA MILOLOŽA 1942.

 

Umrli i pokopani u drugim mjestima

1) BOŽO MILOLOŽA – Božurac 1935. (Umro i pokopan u Vrbovcu)

2) IVAN BILIĆ – Ikiša 1939. (Umro i pokopan u Trogiru)

3) IVAN KLIŠANIN 1940. (Umro i pokopan u Vrbovcu)

 

Umrli u 2015. godini

1. JELA PAVLINOVIĆ (Doljanka) – 1928. 

2. NIKO KLIŠANIN (Nikola) – 1952. 

3. ANICA KULIŠ (Sabrina) –

4. STIPO MILOLOŽA (pok. Ivana) -1954 

5. TOMO PAVLINOVIĆ -1930.

6. ANICA BATINIĆ (Šuća) – 1915.

7. MATE KLIŠANIN (Ćelo) – 1943 

 

Umrli u 2014. godini 

1. DRAGOJKA KLIŠANIN (Draga) r. Brešić – 1933

2. KATA ŠUĆA (Kaja) – 1924

3. IVA BATINIĆ (Sliškuša) – 1919

4. MARIJA KLIŠANIN (Mara) – 1935

5. ANTE-JOZO PAVLINOVIĆ (Begov) – 1952

6. ANĐA MILOLOŽA (Beguša) -1938

7. ANĐA PAVLINOVIĆ – 1927

8. ANTE MILOLOŽA (Antiša) – 1934

 

U Novskoj umro i pokopan

1. IVAN KLIŠANIN –

 

Umrli u 2013. godini 

 

1. MATIJA PAVLOVIĆ (Giga) – 1912.

2. RUŽA KULIŠ (Gara) – 1931.

3. ANĐA KULIŠ (Antunuša) – 1918.

4. ZORAN MILOLOŽA 1968.

5. IVA PAVLOVIĆ (Ivanka) 1937.

6. JOZO PAVLINOVIĆ (Joško) 1935.

7. PERE ŽIVKO (Akija)- 1942.

8. ILIJA MILOLOŽA (Ile) – 1940.

9. MARTINA KLIŠANIN – 1995.

10. GRGO PAVLINOVIĆ – 1928.

 

U Zagrebu umro i pokopan IVAN PAVLINOVIĆ (Bukara) – 1954

U Kaštel Starom umro i pokopan DRAGUTIN PAVLINOVIĆ – 1936.

U Livnu (Žabljak) umro, a u našoj župi pokopan PETAR MIHALJEVIĆ -1949

 

Umrli u 2012. godini 

 

1. ALOJZIJE KULIŠ – 1934.

2. NIKO PAVLINOVIĆ – 1929.

3. IVKA KLIŠANIN (Bosa) – 1946

4. ANTE KULIŠ (Nikolin) – 1925

5. MATIJA PAVLINOVIĆ (Maca) – 1912

6. STIPE PUĐA (Lotro) – 1961

7. NIKO PUĐA – 1947

8. TOME PUĐA – 1948

 

U Ontario Canada preminuo Mate Batinić – 1938

U Zagrebu preminuo i pokopan Mirko Pavlinović 1971

 

Umrli 2011. godine

 

1. MIRKO ŠUĆA (Mića) – 1957.

2. JOZO KULIŠ (Josko) – 1933.

3. DRAGOJKA PAVLINOVIĆ (ž.Mirkičina)- 1932.

4. MATO KLIŠANIN (Matiša) – 1937.

5. KAJA PAVLOVIĆ r.Batinić – 1943.

6. MARKO KULIŠ  (Đogin) – 1935.

7. IVA KULIŠ (ž.Perina) – 1935.

8. PERE KULIŠ – 1929.

9. ANICA KULIŠ (Madžarka) – 1926.

10. ANTE PUĐA (Antiša) – 1932

11. BRANKA KLIŠANIN r.Šeremet – 1954

12. ANTE KULIŠ (Malika) – 1938

 

Umrli 2010. godine

1. NIKO PAVLINOVIĆ – 1977

2. MARA BATINIĆ – 1931

3. MILKA MIHALJEVIĆ – 1948

4. MILKA KLIŠANIN (Doljanka) – 1927

5. IVAN KLIŠANIN (Ivić) – 1935

6. STANKO MILOLOŽA – 1959

7. PAVO MIHALJEVIĆ – 1925

8. BRANKO MILOLOŽA (Čovo) – 1967

 

Umrli 2009. godine

 

1. GORDANA PAVLINOVIĆ  – 1956

2. MIRKO PAVLINOVIĆ (Mirkica) – 1930

3. PERE PAVLINOVIĆ – 1949

4. MATE PUĐA (Matan) – 1942

5. ANĐA MILOLOŽA (Tetića) – 1933

6. ANICA PAVLINOVIĆ (Mijaljuša) – 1928

7. MARA PUĐA (Maruka) – 1931

8. ANICA KLIŠANIN (Anka) – 1932

9. JANJA PUĐA – 1919

10. Gojka Bilić – 1934

11. Šimun Miloloža – 1945  (Pokopan u Beču)

12. RUŽA PAVLINOVIĆ – 1930

 

Umrli 2008. godine

 

1. MIRKO MILOLOŽA – 1921

2. STANA PUĐA (Veluša) – 1913

3. IVKA PUĐA (Gara) – 1927

4. JASNA MILOLOŽA – 1965

5. IVAN PAVLINOVIĆ – 1933

6. FINKA MILOLOŽA – 1936

7. LUCA MILOLOŽA – 1933

8. ANTE PAVLOVIĆ – 1948

9. JOZO JANDRIJEVIĆ – 1935

10. MIRKO KULIŠ – 1935

 

Umrli 2007.godine

 

1. TOME ŠUĆA

2. STANA KULIŠ

3. LJUBA PAVLINOVIĆ

4. MATE PAVLINOVIĆ (Mrkin)

 

Pokoj vječni daruj njima Gospodine!