PREZIMENA U MIŠIMA 1741. GODINE

.

Jedan od najzančajnijih dokumenata za proucavavanje povijesti ovih krajeva pod turskom vlašću svakako su sačuvana biskupska izvješća. To su pisani dokumenti koje su pojedini biskupi slali Kongregaciji za sirenje vjere u Rimu o stanju u svojoj biskupiji. Sveta Stolica 12.XII. 1735. uvodi u Bosni i Hercegovini (i u drugim krajevima pod turskom vlašću) službu tkz. Apostolskih vikara. Prvim apostolskim vikarom imenovan je fra Mato Delivic iz Kreševa (1735-1740). Njegov izvjestaj donosi dragocijene podatke o župama koje je obisao. Nažalost nije pohodio naše krajeve jer su mu se suprostavili splitski i makarski biskupi kojima su ovi krajevi tada po jurizdikciji u dijecezu pripadali. Tek njegov nasljednik fra Pavao Dragicevic iz Fojnice (1740-1767). Prvi svoj pastirski pohod 15.10.1741.god. započeo je u Livnu, gdje se zadrža 15 dana. Iz toga njegova izvjesća može se vidjeti da je tadašnja župa koja je bila sa sjedištem u mišima brojila 66 kuća i oko 600 vjernika.

.

Ovdje možete vidjeti koje su to hrvatske katoličke obitelji bile prisutne 1741. u mišima.

Batinić <> Batinich <> Miši <> 22 (znači Batinići su evidentirani 1741. godine u mišima sa ukupno 22 člana obitelji)

Bibo <> Bibo <> Miši <> 8

Klišanin <> Clisanin <> Miši <> 28

Knežević <> Cnexevich <> Miši <> 8

Krolo <> Crolo <> Miši <> 4

Čajo, Čaja, Džaja <> Caio <> Miši <> 3

Gabrilović – Meštrović <> Gabrilovich <> Miši <> 5

Ležo <> Lesho <> Miši <> 5

Lučić – Lucić <> Lucich <> Miši <> 8

Pandža – Solić <> Pangia <> Miši <> 11

Panić <> Panich <> Miši << 12

Pavić <> Pavich <> Miši <> 5

Puđa – Pućo <> Puchio <> Miši <> 9

Radmanović <> Radmanovich <> Miši <> 6

Strujić <> Struich <> Miši <> 7

Šuća <> Suchia <> Miši <> 9

Valentić <> Valentich <> Miši <> 11

Zrno <> Zarnich <> Miši <> 24

Živković – Živko <> Xivcovich <> Miši <> 11

Repov <> Repov <> Miši – Golinjevo <> 16

 

Kuća Joke Puđa