PREZIMENA NA BUŠKOM BLATU 1768.

Drugi biskupski popis koji se dogodio 25 godina poslije onoga 1741. evidentira puno novih prezimena, međutim među njima još nema i svih ovih današnjih prezimena. Još su negdje u Cetinskoj, Imotskoj ili Dalmatinskoj Zagori. I ovaj popis iz 1768 donosimo abecednim redom.

 Prezimena koja su evidentirana na Buškom Blatu popisom biskupa Bogdanovića 1768. godine.

Akrap <> Akap <> Grabovica 16 (znači, prezime Akrap je evidentirano u Grabovici sa ukupno 16 člaova…)

Anđelić <> Angelich <> Golinjevo 6
Avolić <> Avolich <> Vržerala 14

Barišić<> Barissich <> Golinjevo 3

Barov (az)<> Barov <> Vržerale 23

Barčina<> Barcina <> Podhum 3

Batinić<> Batinich <> Miši 28

Bilogrivić<> Bilogrivich <> Golinjevo 7

Baskaradović<> Bascaradovich <> Podhum 12

Bojanić <> Boianich <> Podhum 10

Bošnjak <> Bosgnak <> Podhum 6

Bošković <> Boskovich <> Podhum 13

Bradarić <> Bradarich <> Golinjevo 5 <> Prisoje 5

Bralić <> Bralich <> Golinjevo 9

Barovčić <> Barovçich <> Prisoje 10

Barovac <> Barovaz <> Bukova Gora 30

Ćalić (Čalić) <> Chialich <> Vržerale 5

Ćavar (Ćavarović) <> Chiavarovich <> Bukova Gora 12

Ćatić <> Chiatich <> Vržerale 13

Ćiuković <> Chiukovich <> Podhum 13

Činić <> Cinich <> Golinjevo 4

Čović <> Ciovich <> Podhum 14

Ćosić <> Kassić<> Prisoje 5

Ćubela (Ćubelić) <> Chiubelich <> Bukova Gora 17

Čulo (Čulić) <> Çulich <> Bukova Gora 8

Crljenković <> Zarglienkovich <> Podhum 8

Ćurić <> Chiurich <> Golinjevo 6 <> Korita 72

Delaš (Delašević, Delošević) <> Delosevich <> Grabovica 6

Derdelenković <> Dederlenkovich <> Golinjevo 5

Drmić <> Durmisevich <> Grabovica 23

Dugopoljak <> Dugopogliak <> Podhum 10

Duvnjak <> Dumgnak <> Bukova Gora 3

Đonlić <> Golinjevo 6

Eremutović <> Ermeutovich <> Golinjevo 6

Goić <> Goich <> Miši 10

Grabovac <> Grabovaz <> Korita 10

Gunječević (Gunjača) <> Gugneçevich <> Bukova Gora 20

Hrnjkaš – Rnjkašević <> Argnkasich <> Prisoje 9

Ivančić <> Ivançich <> Grabovica 11

Ivanković <> Ivankovich <> Bukova Gora 8

Ivošević <> Ivosevich <> Vržerale 3

Jakeljić <> Jageglich <> Golinjevo 9

Jelavić <> Jelavich <> Golinjevo 10

Lerotić <> Lerotich <> Grabovica 10

Jerunčić <> Jeruncich <> Podhum 7

Jurašević <> Jurasevich <> Golinjevo 7

Kapunić <> Capunich <> Miši 7

Kegalj (Čelja) <> Kegagl <> Bukova Gora 24

Klarić <> Clarich <> Bukova Gora 16

Klišanin <> Clisanin <> Miši 25

Knežević <> Knexevich <> Miši 5

Kulišić – Kuliš <> Culisich <> Podhum 7

Kutleša (ić) – Kutle <> Kutlasa – Kutlesich <> Podhum 12 <> Grabovica 22

Kontić – Konta <> Contich <> Podhum – Miši 28

Kopun (ović) <> Copunovich <> Golinjevo 7

Kolak (Kolaković) <> Kolakovich <> Grabovica 8

Krajina (Krajinović) <> Crainouich <> Grabovica 14

Krilašinović <> Crilasinovich <> Miši 8

Krišto (Krištić, Kristić) <> Christich <> Prisoje 41

Laštro (ić) <> Lastrich <> Miši 13

Lončilo (Lončar) <> Lonçilo <> Grabovica 6

Lovrić <> Lovrich <> Vržerale 18

Lucić <> Lucich <> Podhum 4

Lučić <> Luçich <> Vržerale 21 <> Bukova Gora 7

Lukačević <> Lukaçevich <> Bukova gora

Lukendić <> Lukendich <> Miši 9

Ljubasović – Šimunac <> Glibasovich <> Podhum-Vržerale 15 <> Prisoje 23

Mačković <> Maçkovich <> Prisoje 9

Manđurić <> Mangurich <> Miši 3

Malić <> Malich <> Bukova Gora 11

Mardeljić <> Mardeglich <> Golinjevo 12

Margetić <> Margetich <> Vržerale 19

Matić <> Matich <> Vržerale 9

Mazalo <> Mazalo <> Podhum 22

Mikulić <> Miculich <> Vržerale 76

Mihaljević <> Mihaglievic <> Golinjevo 53

Mostilić <> Mostilich <> Vržerale 4

Odak <> Odak <> Vržerale 12

Omrčen (ović) <> Omarcenovich <> Golinjevo – Vržerale 17 <> Grabovica 53 <> Prisoje 10

Orbačević <> Obracevich <> Vržerale 6

Padrić <> Padrich <> Miši 7

Pandžić <> Pangich <> Miši 4

Parišić <> Parisich <> Vržerale 6

Pavić <> Petrovich <> Podhum <> Golinjevo <> Miši 25

Perišić <> Perisich <> Vržerale 9

Perković <> Perchovich <> Prisoje 37

Pervan (Pervanović) <> Pervanovich <> Bukova Gora

Petrović <> Petrovich <> Vržerale 14

Poljičak (Poljičanin) <> Poglicak <> Golinjevo 3

Pripuž (ić) – Pripušić <> Pripuz <> Podhum 3

Pučić <> Puçich <> Miši 5

Puđić – Puđa <> Pugich <> Miši 13

Radmanović <> Radmanovich <> Grabovica 22

Ruljević <> Rauglevich <> Podhum 5

Reljić <> Reglich <> Podhum 7

Renić <> Renich <> Bukova Gora 27

Repov (vić) <> Repov <> Golinjevo 8

Sladojević <> Sladoevich <> Grabovica 6

Starbiačević <> Starbiacevich <> Podhum 24

Smanjić <> Smagnich <> Vržerale 7

Strujić <> Struich <> Miši 5

Sučić <> Suçuch <> Miši 7 <> Bukova Gora 23 <> Prisoje 24

Svalina <> Svalina <> Vržerale 5

Šafradinović <> Safradonovich <> Vržerale 10

Šandrk (Šandrković) <> Sandarkovich <> Prisoje 8

Šarić <> Sarich <> Grabovica 55

Taščić <> Tascich <> Golinjevo 6

Tiro – Tirić <> Tirich <> Golinjevo 36

Tomić <> Thomich <> Bukova Gora 6

Valentić <> Valentich <> Miši 3

Vila – Vilanović <> Vilanovich <> Miši 8

Vidošević <> Vidosevich <> Vržerale 3

Vodopić – Vodopija <> Vodopich <> Vržerale 8

Vučijak <> Vuçiak <> Prisoje 4

Udovičić <> Udoviçich <> Bukova Gora 6

Živanović <> Xivanovich <> Vržerale 14

Živković <> Xivkovich <> Miši 7

Sve su ovo Hrvatske katolicke obitelji.

 

Ako imate pitanja ili nekakvu primjedbu javite nam se na email: selomisi@gmail.com