PRAVILA KOD SMRTI I POKOMA

Donosimo pravila koja su donešena na sastanku mišana 24.10.2010. godine, a odnose se na smrtni slučaj u obitelji i pokop.

PRAVILA KOJA VRIJEDE ZA SVE OBITELJI U SELU MIŠI, A ODNOSE SE NA SMRTNI SLUČAJ U OBITELJI

Mrtvačnica je napravljena za sve mještane sela Miši. Nije samo namijenjena za one obitelji koje se kopaju u Kliško groblje nego je namijenjena i za one obitelji koje se kopaju u Petrića groblje te one koje se kopaju u Golinjevsko i Podhumsko groblje. Svi oni mrtvačnicu mogu jednako koristiti kod smrtnog slučaja u obitelji.

 PRAVILA

1. Ako neka osoba umre u kući i čim dođe mrtvački sanduk u kuću (tj.dva, tri sata nakon smrti), umrla se osoba odvozi u mrtvačnicu. Ako je osoba umrla u bolnici iz bolnice pokojnika dovoze odmah u mrtvačnicu.

2. Svi oni koji hoće doći iskazati sućut obitelji ili moliti za dušu pokojnika dolaze u mrtvačnicu. Ne treba više ići u obiteljsku kuću pokojnika. Znači, nema više čuvanja mrtvaca kao do sada po obiteljskim kućama.

3. Mrtvačnica će biti otvorena do 22:00 sata navečer, a od 22:00 mrtvačnica se zaključava te tijelo mrtvaca ostaje u mrtvačnici. Sutra dan od 10:00 sati ujutro mrtvačnica se ponovo otvara, te mještani, prijatelji i rodbina mogu ponovo dolaziti u mrtvačnicu i moliti za dušu pokojnika, odnosno iskazati sućut obitelji.

4. Obitelj iz koje je bio pokojnik dužna je očistiti mrtvačnicu, pripadajući toaletni prostor, te kapelicu u groblju ako je korištena.
Ključ od mrtvačnice bit će kod prokaratura sela, u sadašnjem slučaju to je Lovre (Matin) Miloloža.

POGREB I SEDMINA

5. Svećenik više ne dolazi u kuću pokojnika. U dogovoreni termin, svećenik dolazi u seosku mrtvačnicu. Iz mrtvačnice povorka kreće prema groblju,odnosno grobu pokojnika.

6. Mještani sela Miša, koji se kopaju u druga groblja, trebaju se također pridržavati ovih pravila. Prema preporuci župnika, oni bi trebali tijelo mrtvaca odvesti iz mrtvačnice u kapelicu groblja gdje se kopaju. To treba biti sat – dva prije pokopa ili drugačije u dogovoru sa župnikom.

7. Prema dogovoru Mišana na satanku 24. listopada 2010. godine, dosadašnji običaj “sedmine” se ukida. Ako bi se našao neki pojedinac i napravio sedminu po starom običaju, dogovoreno je da nitko neće ići na takvu sedminu.

8. Mise bi se i dalje plaćale i zapisivale na groblju, ispred mrtvačnice ili kapelice. Termin za misu zadušnicu dogovara se za župnikom.

Navedena pravila dogovorena su na sastanku mještana sela Miši, dana, 24.10.2010.godine, u bistrou „Lucijano“