DOBILI SMO NOVOG KAPELANA

Odlukom uprave Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Ivan Pilić imenovan novim župnim vikarom u župi Podhum.

Fra Ivan je do sada obavljao službu kapelana u župi Podmilačje.

fra Ivanu želimo srdačnu dobrodošlicu i obilje Božjeg blagoslova u našoj župi.