FRA PERE KULIŠ NOVI LIVANJSKI GVARDIJAN

Livanjski samostan sv. Petra i Pavla na Gorici dobio novog gvardijana.

Novi gvardijan je fra Pere Kuliš bivši vidoški župnik.
Fra Pere Kuliš rođ. 04. 12. 1972., u Mišima; sin Nike (Alojzija) i Anđe r. Perković član je franjevačke provincije BOSNE SREBRENE

U ime svih mišana, ovim putem čestitamo fra Peri i želimo mu obilje Božjeg blagoslova u obnašanju nove službe.