KIP SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA U MIŠIMA

Svake godine 12. svibnja Crkva slavi blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića. Svetom Leopoldu je posvećena kapelica u Mišima i u njoj se nalazi kip svetog Leopolda rad domaćeg majstora (kipara) Joze Šuće. Kip je kapelici i selu darovao pok. Pave (Dragoja) Pavlinović.

Sveti Leopolde zagovaraj kod Boga za nas!