OBAVIJEST ZA SVE ŽITELJE MIŠA

Ekološka  udruga „Svekar voda“ Miši
Miši, b.b., Livno, BiH

O B A V I J E S T

Poštovani žitelji sela Miša,

na zadovoljstvo svih nas i uz Božji blagoslov, Ekološka udruga “ Svekar voda” Miši je uspješno realizirala još jedan planirani projekt.

Naime, istoimena Udruga je iz vlastitih sredstava izvršila nabavku hladnjače. Uz dosada nabavljeni šator, pivske stolove, klupe i razglas, s ovom nabavkom smo zaokružili jednu cjelinu asortimana koji će biti na raspolaganju žiteljima sela Miša, a i šire, i to u svrhu različitih prigoda (svatovi, sedmine i itd.). Kako je ista dovezena iz poprilično udaljene Bijeljine, cca 700 km, što predstavlja ne male troškove prijevoza, stoga ćemo iskoristit ovu priliku  da zahvalimo prijevozniku „Galešić“, Mati Galešiću-Brišinom iz Golinjeva, na sponzoriranom prijevozu. Imenovani je naplatio samo nužne troškove prijevoza (gorivo).

Što se tiče pravila korištenja hladnjače a i ostalih asortimana, žitelji sela Miša imaju prednost u odnosu na sve ostale potencijalne korisnike, s tim da u vremenu održavanja turnira pravo na korištenje isključivo polaže organizator turnira. Ukoliko se iz sela pojavi dva ili više korisnika istog dana, prednost ima onaj korisnik koji je prvi rezervirao, odnosno onaj koji je prvi upisan u Evidenciju korisnika. Udruga se obvezuje što prije izraditi propisanu evidenciju u vidu tabelarnog prikaza, a u cilju transparentnog korištenja i spriječavanja nepotrebnih nesuglasica.

 Naknada za korištenje hladnjače i ostalih asortimana za žitelje sela Miša je isključivo „simbolične“ naravi, te je visina iste uvjetovana obimnosti i duljini vremenskog perioda korištenja (npr. nije isto je li se koristi samo hladnjača jedan ili više dana, ili recimo hladnjača, stolovi, klupe i šator). Uprava Udruge će naknadu za ostale korisnike naknadno odrediti.

  Ostvarena naknada će se koristiti za održavanje i servisiranje hladnjače i ostalog.

Ujedno Vas obavještavamo da je Udruga preuzela financiranje održavanja mjesne rasvjete također iz vlastitih sredstava.

Svoje rezervacije možete prijaviti na brojeve mobitela:

063 490 092-Lovre Miloloža,
063 359 879-Ivan Miloloža, i
063 413 407-Blaž Klišanin.

Miši, 10. prosinca 2019. godine

                                                                                                                              Predsjednik
 Ekološke  udruga „Svekar voda“ Miši
Lovre Miloloža 

FOTO ALBUM