TOPONIMI SELA MIŠA I GOLINJEVA

Toponimi su vrsta riječi koje označavaju imena mjesta, njiva, pašnjaka, polja, naselja, gradova, ulica, trgova, dijelova grada i naselja i slična mjesta. Spadaju u oznake koje daju prve informacije o određenim mjestima, o ljudima, kulturama, vjerama i običajima onih koji žive ili su živjeli na tim mjestima i spadaju u prvorazredne istorijske i kulturno-istorijske izvore i spomenike.

TOPONIMI SELA MIŠA

Neka vas ovi nazivi podsjete na neke uspomene koji nosite u srcu.

Toponimi sela Miša su: Baravišće, Batinića brdo,  Bili brig, Bojana, Borovac, Brizice, Brovčina, Bunaruša, Bundžuša, Burenčev dolac, Bužanin, Bužim, Čamuše, Čelaruše, Čičar, Ćatuša, Dolac, Dublje, Dugo trnje, Gaj, Golubuša, Gost, Gradina, Gromionica, Gumenica, Jakovuša, Jankov brig, Jelica velika, Katunišće, Kegljuša, Kleni, Klenovi, Krakutuša, Kratelj, Kratina, Krč, Krčevina, Kremenjaš, Kunička glavica, Laguča, Lanišće,Lokva, Luka, Lukinica, Manduša, Martinuša, Mašeti,  Mekota, Mešet, Metiljava glavica, Oblog, Obravčina, Orah, Osridak, Ostojka, Pastuluša, Pažinuša, Peruša, Pisak, Pločica, Podvornice, Poljana glavica, Poljana, Podpadnica, Prike liske, Prikuša, Privezač, Ravni omari, Rudine,Salkuša, Selina, Skenderaguša, Spajin dolac, Staro grebje, Staro groblje, Stolovača, Strmeniti mašet, Strmenjača, Svekar, Svekar potok, Šeuša, Tavnica, Tejinov dolac, Terzinuša, Trlakuša, Trnjovača, Trumača glavica,  Turunučuša, Vignjarište, Vojvodinov bunar, Zalužje, Zasičevica, Zorkuša, Groblje, Zovića vrilo, Zrnica, Živkuša, Žugle.

Neki toponimi su zajednički Miški I Golinjevski pa donosimo i toponim sela Golinjevo.

Toponimi sela Golinjova su: Babača, Bakrač, Bara, Barišića brig, Beglučine, Begluk, Begovo polje, Bila greda, Bile rivine, Blizumina, Braćin pod, Bristovača,, Bročni pod, Bročuljovina, Bužanin, Cipci, Crne njive, Ćatuša, Čelinka, Čemerova njiva, Član, Čulevine, Dubokovac, Duga, Dukatna, Duruša,, Đuruša, Gaguša, Galuša, Glavičica, Grab, Gradina, Glavica, Gradinska draga, Hadžino vrilo, Hamzaguša, Havan, Ibruša,Insanuša, Jarčić, Javorovi dočići, Jaz potok, Klapovica, Kliška, Kliško vrilo, Konopi, Kreševo, Krivača potok, Krstača,, Kruška, Kula, Lanište, Laštra, Lokva, Lubovina, Lučnjak, Lug, Lužina, Mahmutova greda, Markovac draga, Matina voda, Mejačica, Metača glavica, Mihačica, Mihačića potok, Mitračica, Mitruše, Mračaj vrilo, Muhača glavica, Muljika, Muratuša, Oglac, Oglavak, Oglavci potok, Ogoje, Okruglička draga, Omar, Orlovača glavica, Ostojke, Pađenova glava, Parrnice, Pirovina, Plane, Pod lugom, Podovi, Popova glavica, Prisap, Prljine, Pustošina, Radelovac, Ruža potok, Ruža vrilo, Salkin mezar, Saruša, Sedlo, Selamovina, Simuša, Sinjak, Sito, Smrdelj vrilo, Šipovača, Široka, Talina bašča, Vagule, Velagići, Veliko golinjevo, Vodena jaruga, Vodotok, Vrbovi panj, Zgon, Zrnuša, Zov, Žlibe, Žukovica potok.

Ako je neki toponim slučajno izostavljen, kontaktirajte nas da ga dopunimo.