VJENČANI IZ NAŠEG SELA 2012. GODINE

Vjenčanih iz Miša za 2012. godine

Stipe Puđa i Matea Madžar
Manuel Gruić i Aneta Šuća
Ivan Kuliš i Gracijana Popović
Josip Galić i Željka Miloloža
Franko Batinić i Sandra Brekalo
Nikola Lovrić i Marija Batinić
Ante Eranović i Sanja Propadalo
Robert Puđa i Katarina Jeličić