FRA TOMISLAV SVETINOVIĆ PREMJEŠTEN U DRUGU ŽUPU

Uprava Franjevačke provincije Bosne Srebrene donijela je odluku o premještaju župnog vikara iz naše župe. Dosadašnji župni vikar fra Tomislav Svetinović odlazi na službu za župnog vikara u župu Bihać, dok u župu Podhum dolazi ….

fra Stjepan Lovrić iz Rame. Fra Stjepan Lovrić rođen 03.01.1959. u Rumbocima obnašao je dužnost župnog vikara u Rami.

Fra Tomislav Svetinović rođen je, 10.04.1983.godine, u Mrkonjiću gradu. Za svećenika je zaređen u Sarajevu 29.06.2011. Prvu svećeničku službu kao župni vikar obavljao je u župi Podhum/Livno.

Zahvaljujemo se dosadašnjem kapelanu fra Tomislavu Svetinoviću za sav doprinos i rad koji je za vrijeme svojeg dvogodišnjeg pastoralnog djelovanja u župi napravio. Hvala mu što nas je strpljivo vodio i bio naš vjeroučitelj i dragi prijatelj. Zahvaljujemo se na njegovoj ljubavi i dobroti sa željom da ga dragi Bog obilato nagradi i dugovječno poživi u njegovoj službi.

Dragi ujače fra Tomislave, želimo Ti i dalje radostan i plodonostan rad ma gdje bio, na slavu Božju, na dobro duša, te za Tvoje osobno posvećenje.

Svi koji se žele oprostiti od fra Tomislava mogu doći u četvrtak 06. lipnja u 15:45 ispred župne kuće u Podhumu.