GOSPIN PLAČ

 

Dvije pučke pobožnosti kod Hrvata uopće, a posebno u Bosni i Hercegovini, snažan su izraz štovanja Muke Kristove i Gospe žalosne. To je pobožnost „Križnoga puta“ i „Gospin plač“.

„Križni put“ je do danas najsnažnija javna pučka pobožnost u svim župnim crkvama petkom ili nedjeljom prije pučke Mise tijekom korizme, a privatno često ne samo u korizmi, već i u drugo vrijeme. „Gospin plač“ pjevao se ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Slavoniji, u Dalmaciji. Čitao se i pjevao po crkvama i kućama uz ognjište, po njivama i poljima, po pašnjacima i ulicama, pojedinačno i skupno.

U Bosni je danas najpoznatiji spomenuti plač od fra Petra Kneževića: Muka G. N. Isusa Krista i plač Majke Njegove (1753.), koji svijet, zbog duljine teksta (1542 stiha osmerca), običaje nazivati «veliki» ili «dugi». Kneževićev Plač je dramatičan i slijedi takve prethodne uzore: izmjenjuju se uloge Pisca, Gospe i Isusa, dok učenik Ivan nastupa samo na početka i pri kraju, dok u spomenutom Divkovićevom „malom“ Plaču nema izdvojenih nastupa pojedinih uloga, već Pisac sam od početka do kraja nastavlja opisivati i voditi cijelo događanje.

Drugi plač je od fra Matije Divkovićeva «mali plač» (668 stihova osmeraca) – i danas u uporabi, posebno u Hercegovini i nekim djelovima Dalmacije (v. „Molitvenik fra Anđela Nuića“, Mostar, 1989., str. 263.-285.).

Donosimo vam dva plača koja se najviše pjevaju na prostorima Bosne i Hercegovine i nekih djelova Hrvatske: Ova oba plača pjevala su se u župi Podhum na Buškom blatu. 

1) fra Petra Kneževića – Muka Gospodina našeg Isukrsta i Plač Matere njegove
Što ste stali, o misnici,
Što radite, redovnici?
Što se zgodi, jur vidite?
Zašto dakle ne cvilite?

2) fra Matije Divkovića – Muka Isusova i plač bl. Djevice Marije
Muka gorka Gospodina,
Isukrsta Božjeg Sina,
Po Ivanu evanđelisti,
Koji Gospi plač navijesti.

Naše majke, bake, djedovi znali su cijeli Gospin plač napamet, ali dolaskom tehnike u naše domove taj se običaj pjevanja plača počeo gubiti, te je danas samo ostala samo uspomena na tu molitvu. Prije nekoliko godina uz postaje Križnog puta u župi Podhum/Livno puk zajedno sa zborom otpjevao se Gospin plač prilagođen svakoj postaji.

U nastavku poslušajte GOSPIN PLAČ uz postje Križnog puta.

KRIŽNI PUT UZ GOSPIN PLAČ U ŽUPI PODHUM