MIŠANI DOBILI NOVE PRAKARATUREU nedjelju 25 listopada 2015. godine, župnik fra Kazimir Dolić je pod obje svete Mise zahvalio prakaraturima koji su zbog poodmaklih godina, a neki zbog bolesti tražili zamjenu za službu koju su obavljali kao prakaraturi u župi Podhum, a oni su:

Bože Mihaljević iz Podhuma, Jozo (Josko) Miloloža i Niko (Nikica) Klišanin iz Miša.  Iako su dobili svoje nove nasljednike oni ostaju prakaraturi dok su živi.

Prijedlogom dosadašnjih prakaratura i Župnog Pastoralnog i Ekonomskog vijeća imenovani su novi prakaraturi.

Za selo Podhum imenovan je Jure Pavić  pok. Ivana, za selo Miše imenovani su Lovre Miloloža Matin i Ivan Šuća pok. Frane, a za selo Golinjevo Nikola Kuliš pok. Ivana.  Na kraju pučke Mise svi su prakaraturi  pozvani u župni uredm a starijim prakaraturima uručeni su prigodni pokloni i zahvalnice za njihov rad i trud u službi koju su do sada obavljali.

 

FOTO ALBUM

 

prakaraturi