MOLITVICE NAŠIH BABA I DIDOVA U VELIKOM TJEDNU

Mnogi se sjećaju molitvica naših starih koji se posebo bile izražajne u Velikom tjednu odnosno u Vazmenom trodnevlju. Svaki dan je imao svoju molitvicu, evo nekih molitvica koje su prikupljene u našem selu a nalaze se u rubruci:   (NE)ZABORAVLJENE MOLITVICE

MOLITVA NA VELIKI ČETVRTAK 

O dušice grišna, budi u viri kripna! Kada budeš putovati dugim putim, tisnim klancim, srist će tebe duv nemili, duv nečisti. Pitat će te, je’l si dušo moja il Božija. Nisam tvoja, već Božja. Ja sam reka svome Bogu doći na blagdanak, na Veliki četvrtak, sto križića, sto Jezusa, sto Amena, sto se puta prikrsti.

MOLITVE KOJE SE MOLE NA VELIKI PETAK

Iđe Diva slavnom grobu sve cvileći i plačući i za križ se hvatajući Križu plačuć govoraše, o moj križu slavno drvce što ti primi Sinka moga više mrtva nego živa, Isus s križa govorio; ko bi ovu molitvu izmolio na blagdanak na Veliki petak Bog bi mu dao raj na umrli dan.

MOLITVA KOJA SE MOLI NA USKRSNO JUTRO

Faljen Isus slavna Divo! Daj ti meni dobar dar, ja ću tebi bolji glas od Isusa Sina tvoga, jutros ti je usrksno, na nebesa uzašo. Daj mi ga, Gospe daj, na umrli dan, ko što je tebi na jutarnji dan!

Tri su dive Bogu mile pa su rano uranile Božjim putem uputile, jedna drugoj govorile, ko će Božjem grebu doći ko će kamen oboriti, ko će greb taj otvoriti tad iziđe malo dite u bilini žarkog sunca  pa im lipo progovara; ja znam dive šta tražie vi tražite Božjeg groba i u grobu Isukrsta, Isus Krist je uskrsnio i na nebo uzodio, na nebesim govorio Petru , Pavlu i Ivanu da mu dođu sutra rano. Sutra rano u nedilju da će i nji napojiti svojom krvi od lozice, svoga tila od šenice, rajskom rikom i vodicom. Amen

MOLITVA NA VELIKI ČETVRTAK

NEZABORAVLJENE MOLITVICE NAŠIH BABA I DIDOVA