NOVI PONORI NA BUŠKOM JEZERU

 

Povlačenjem vode na Buškom jezeru, zbog ljetne suše, pojavili su se novi ponori. 

Ponori na Buškom blatu i u kraškim poljima su služili za otjecanje vode iz polja. Gradnjom akumulacijskog jezera svi su ponori na Buškom blatu bili zatvoreni kako bi se razina vode donekle ostajala ista u jezeru.

Ako se naglo crpe velike količine podzemnih voda, može doći do stvaranja pukotina i urušavanja terena u površinskom sloju krša. Crpljenje podzemnih voda utječe na naglo snižavanje razine podzemnih voda krškog vodonosnika što može uzrokovati postepeno i značajno udubljivanje tla (u iznosu od više metara), ali i njegovo naglo urušavanje i tako nastaju novi ponori.

Postoje razni kapaciteti ponora različitih dimenzija, razlikuju se po količini vode koju ponor može progutati što ovisi o razini podzemne vode u okolici ponora.

Photo by Jure Pavić