NOVO PASTORALNIO I EKONOMSKO VIJEĆE ŽUPE PODHUM


Župno pastoralno vijece 1Dana 23.5. 2014,  banjolučki biskup mons. dr. Franjo Komarica je imenovao novo Župno Pastoralno i Ekonomsko vijeće u župi Podhum. Novi članovi ŽPV i ŽEV su 15.6. 2014. godine pod pučkom sv. misom dali zakletvu da će odgovorno sudjelovati sa župnikom u vođenju župe.

Članovi ŽPV i ŽEV su:

Jandre Bulić, Marija Berić, Nikola Vodopija, Bože Šimunac, Davor Mioč, Miroslav Ćurić, Anđela Velić, Angela Omazić, Mirko Puđa, Mate Živko, Dragica Miloloža, Suzana Galešić, Ante Cikoja, Stipe Mihaljević, Veselko Miloloža i s. Gizela Dolić.

Župno Pastoralno i Ekonomsko Vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Članovi vijeća pomažu župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi ŽPV i EPV su župnik, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe, te predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše dvadeset članova, plus oni koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti). Veći dio članova izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova Vijeća kojem to župnik povjeri. Sjednice Vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće.

Župno Pastoralno Vijeće je nezaobilazno župsko tijelo i velika pomoć župniku i župi u cjelini.

 

 

žpv i epv zupe podhum 1Župno pastoralno vijece 1