FRA KAZIMIR DOLIĆ NOVI PODHUMSKI ŽUPNIK

fra Kazimir Dolić

Uprava Franjevačke provincije Bosne Srebrene donijela je odluku premještaju svećenika u našoj župi.
Dosadašnji župnik fra Jure Papića odlazi za župnika u župu Čuklić, a novi župnik župe Podhum je fra Kazimir Dolić,

župni vikar (kapelan) ostaje fra Tomislav Svetinović.

Fra Kazimir Dolić rođen je, 28.06.1953.godine, u Žiroviću/Livna, župa Ljubunčić, od roditelja Nike i Stane r. Ištuk. Osnovnu školu pohađa u Žiroviću i Ljubunčiću. Gimnaziju u Visokom. Teologiju u Sarajevu i Ljubljani. Za svećenika zaređen u Dortmundu – Njemačka, 29. 11. 1980. Služio je u Travničkom, Jajačkom, Banjalučkom i Livanjskom kraju. U našu župu dolazi iz župe Suho Polje (Kupres) gdje je službovao od 2000. godine.

Zahvaljujemo se dosadašnjem župniku fra Juri Papiću za sav doprinos i rad koji je za vrijeme svojeg šestogodišnjeg pastoralnog djelovanja na Župi napravio. Hvala mu što nas je strpljivo vodio i bio naš vjeroučitelj i dragi prijatelj. Zahvaljujemo se na njegovoj ljubavi i dobroti sa željom da ga dragi Bog obilato nagradi i dugovječno poživi.